Service Brannslokkere

NS 3910

Vedlikehold av slokkeutstyr ihht. NS3910 består av tre nivåer:1. Visuell kontroll av slokker består av følgende: (eier/brukers ansvar)
– Er slokkeren plassert på “angitt sted” (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?).
– Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
– Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
– Har slokkeren synlig skader?
– Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
– Er sikringsplinten intakt og plombert?
– Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
– Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
– Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at
pulveret er løst/flyktig.
Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2. Kontroll av slokker, tillegg B
Kontroll består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av
korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange
og plombering av slokkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent
person.

3. Service av slokker, tillegg C
Service består av tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel, innvendig korrosjonskontroll,
trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slokker, vedlegg B (Se punkt 2)