CO2

CO2 – System gass-systemer benyttes til forebygging (inerting) av brennbare væske- og gassbranner, branner som involverer elektrisk utstyr, samt for en rekke brennbare stoffer som finnes i følgende applikasjoner:

 • Data- og server-rom
 • Kraftproduksjon
 • Motorrom
 • Turbiner
 • Telekommunikasjon
 • Produksjon og industrielle prosesser

Eventuelle normalt okkuperte eller ubemannede områder med sensitivt elektronisk utstyr

Gasssystemer må ikke brukes som et slukningsmiddel for kjemikalier som inneholder egen oksygenforsyning eller reaktive metaller som magnesium, natrium, kalium eller titan.

Beskrivelse av tilgjengelige modeller

Nordic Fire & Safety AS kan levere ulike typer gass-systemer på kundens forespørsel. De mest etterspurte systemene er:

CO2 høytrykkssystemer

Inerte gassystemer (Argonite / Inergen)

CO2 høytrykkssystemer er raske, effektive, kostnadseffektive og tilpasningsdyktige for en rekke farer. Utslipp av CO2 er ikke skadelig for eiendom og ikke elektrisk ledende. CO2-gass er imidlertid skadelig for mennesker ved for høye konsentrasjoner.

Teknisk beskrivelse, CO2-system

CO2 (Kullsyre) er et tredimensjonalt slukkemiddel. CO2 er fargeløs og luktfri. Gassen er normalt ufarlig for utstyr, materialer og eiendom. Det forårsaker ikke ødeleggelse, krever ingen opprydding og etterlater ingen rester, noe som minimerer nedetid etter brann.

CO2 (Kullsyre)  systemer er utformet i samsvar med NFPA (National Fire Protection Association) standarder.

NFPA krever en minimums CO2-konsentrasjon på 34%. En CO2-konsentrasjon på 34% vil ikke være forenelig med opprettholdelse av menneskeliv, og derfor må visuelle og hørbare advarsler gis for å varsle personell til å forlate området før CO2-utslipp.

Et typisk CO2-system består av følgende komponenter:

 • Kabinett
 • CO2 gassflasker
 • CO2-sylinderventiler
 • Manifold w. kontrollventiler og sikkerhetsventil
 • Solenoidventilen
 • Trykkbryter
 • Låsbar isolasjonsventil som angir lukket / åpen posisjon
 • CO2-dyser

Alle CO2-sylinderene er festet til et felles utløpsrør med fleksible slanger og kontrollventiler.

Utløpsgrenrøret er forbundet med utløpsrøret som fører til dysene, via den låsbare isolasjonsventilen. Den låsbare isolasjonsventilen må være i «lukket» stilling for å frigjøre døren til det beskyttede området.

CO2-sylinderventilen holdes stengt av trykket i CO2-sylinderen, og etter frigjøring, enten elektrisk eller manuelt, vil ventilen forbli åpen til sylinderen er helt tømt.

CO2-skygger / oppbevaringsrom for CO2-sylindere skal være plassert i en lett tilgjengelig posisjon og skal være effektivt ventilert.

For mer info – kontakt oss

E-post: sales@nordicfs.no