Inergen

Brannslukking med Inergen
INERGEN er en blanding av inerte atmosfæriske gasser som inneholder 52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid, og brukes som et brannsikkerhetssystemmiddel. Det regnes som et rent middel for bruk i gassformede brannundertrykkelsesapplikasjoner. Inergen inneholder ikke halokarboner, og har ikke noe ozonutslippspotensial. Det er ikke giftig. Inergen brukes ved konstruksjonskonsentrasjoner på 35-50% for å senke oksygenkonsentrasjonen til et nivå som ikke kan støtte forbrenning, men er fortsatt trygt for mennesker.

Inergen er en blanding av inerte atmosfæriske gasser som inneholder 52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksid, og brukes til å slukke branner. Inergen anses som et rent brannundertrykkelsesmiddel. Inergen inneholder ingen halogener og har ingen ozonnedbrytingsegenskaper eller potensial. Inergen er giftfri. Inergen brukes ved konstruksjonskonsentrasjoner på 35-50% for å senke konsentrasjonen av oksygen til et nivå der «ingenting» kan brenne, men som fortsatt er trygt for mennesker.

Hvordan Inergen jobber
Inergen forskyver oksygenet i rommet slik at konsentrasjonen av oksygen i luften er så lav at brannene blir smurt. Karbondioksidnivået i luften øker fra 0,04% til 4%. Dette resulterer også i en økning i pustefrekvensen for personer som kan være tilstede i rommet. Denne økningen i pustefrekvensen er ikke forårsaket av fysisk aktivitet og gir bare økt oksygenforsyning som er nødvendig for kroppen å konsumere. På denne måten er kroppen i stand til å utnytte det tilgjengelige oksygenet i rommet, selv om det er tilstede i betydelig lavere konsentrasjoner enn normalt. Som et resultat bidrar systemet til å oppnå en viktig situasjon fra sikkerhetspunktet: nemlig at personer som kan være tilstede i rommet ikke risikerer kvelning på grunn av det gassformige undertrykkelsesmiddelet – i motsetning til systemer basert på nitrogen og karbondioksid, men på samme måte som med halon.

Egenvekten til Inergen i forhold til luften er ca. 1,2, men gassen blandes helt med luften. Gassblandingen er naturlig usynlig og luktfri.

Fordeler med INERGEN

INERGEN

 • har blitt globalt godkjent av miljøorganisasjoner som erstatning for halon.
 • er en enkel og naturlig forbindelse og kan derfor ikke forårsake miljøproblemer i fremtiden.
 • kommer fra atmosfæren, ligner atmosfæren, og absorberes tilbake i atmosfæren.
 • slukker branner ved å forskyve oksygen i atmosfæren. Gassen utsettes i et område med kjent volum, og det beregnede volumet av gass reduserer oksygeninnholdet til ca. 12,5% på bare noen få minutter.
 • fører ikke strøm og kan derfor brukes direkte på elektrisk utstyr uten risiko for å forårsake fryseskader eller bøyninger.
 • gjør luften tørrere og renere etter at den har blitt deployert i et rom. Det forårsaker ikke kondensering av vanndampen i luften, og det forhindrer dannelse av en korroderende atmosfære.
 • sikrer ren brannundertrykkelse uten noen sekundær skade.
 • danner ikke tåke, og lar nødutgangssruter tydelig synlig når den utplasseres i et rom.
 • Gjennom bruk i mer enn 1000 installasjoner og tilhørende fullskala testing har INERGEN vist seg uendelig effektiv i maskinrom, IKT-rom, prosessinstallasjoner, byråer, arkiver, kraftverk og lagringsanlegg.
 • Systemet er godkjent av Det Norske Veritas og Sjøfartsverket.
 • gir ingen følgeskader fra branner – for eksempel vannskader fra sprinklersystemer – eller andre former for skade som skyldes bruk av kjemiske slukkemidler, for eksempel.
 • bruk av inergen vil holde avbrudd på operasjoner til et minimum, da det ikke er behov for å tørke utstyr og materiale etter bruk.
 • vil fungere selv om rør og dyser er skadet – etter eksplosjon, for eksempel – i rommet som er beskyttet med systemet. (Dette gjelder ikke alltid i samme grad for systemer basert på vann eller kjemikalier).
 • Er ideell for situasjoner der verdifulle eiendeler krever beskyttelse. Inergen vil ikke skade elektronikk, og slukker branner med liten varmeintensitet før de kan utvikle seg til store branner – for eksempel sølende papir.

 

Inergen består av:

 • Nitrogen (N2) – 52%
 • Argon (Ar) – 40%
 • CO2 – 8%
 • Oksygen (O2) – 0%

Luft består av:

 • Nitrogen (N2) – 78%
 • Argon (Ar) – 1%
 • CO2 – 0%
 • Oksygen (O2) – 21%
  (avrundet til nærmeste prosent.)

Dette viser at Inergen består av gasser som finnes naturlig i luften (det normale nivået av karbondioksid i luften er 0,04%). Inergen er den eneste brannundertrykkelsesgassen på markedet i Norge som i dag kan dokumenteres å ikke være helsefarlig!

Kilder:

Brannmann: Einar K. Gjessing, tidligere brannpersonlig i Bergen

Thermax

Zenith Elektro AS

Nordic Fire & Safety AS har en dedikert demo-container med komplett Inergen-installasjon.

Våre kunder er alltid velkommen til å se på en demonstrasjon etter avtale – enten på vårt anlegg på Ågotnes, eller i kundens lokaler.

For mer info – kontakt oss

E-post: sales@nordicfs.no