Service

Nordic Fire & Safety AS utfører inspeksjoner, service og vedlikehold ved brannslukning og sikkerhetsutstyr på oljerigg og fartøy, og utfører følgende:

 • inspeksjon og service av brannslukkere
 • inspeksjon og service av brannslanger
 • inspeksjon og testing av flat-slanger
 • service og kalibrering av gassmålere
 • pusteluftutstyr
 • medisinsk oksygen
 • redningsdrakter
 • redningsvester
 • førstehjelpsutstyr
 • inspeksjon, service og vedlikehold av faste vann- og gassbaserte slokkesystemer: vanntåke, Inergen, CO2, wet chemical, etc.
 • skumanalyser

For mer info – kontakt oss

E-post: sales@nordicfs.no